+46707544101

Praktiska övningar

Grundläggande

Innan du sätter igång med övningarna så är det bra att få till enkla saker.

Se till att öva på att kunna starta hojen själv.

Om du har ramlat så ska du kunna ställa upp hojen själv och flytta dig åt sidan på banan. Det är för din egen säkerhet men också då du kanske ligger i vägen för någon som kommer bakom dig.

Övning 1: Bromsa

Sätt upp två koner och se till att det är fritt runtomkring. Föraren ska köra mellan konerna och när de passeras så ska crossen stannas effektivt och kontrolleras. Ända ner till stillastående.

Har du koppling på din cross så är det viktigt att lära sig den. I den här övningen ska motorn vara igång hela tiden, dvs. koppling och broms samtidigt.

Övning 2: Balansen

Ta konerna och komplettera med en planka enligt bilden. Övningen består i att köra crossen på plankan hela vägen. Första sittandes på hojen och sen ståendes. Denna övning ska köras sakta.

Övning 3: Slalom

Här ska koordination och svängning övas. Ställ upp koner med mellanrum och kör slalom enligt bild. Övningen ska först köras sittande och sen ståendes. Börja sakta och fokusera på tekniken, farten är oviktig. Det kan behövas justera avståndet mellan konerna beroende på vilken cross som körs och körvana.

Scroll to top