+46707544101

Styrelse, ombud och information

Styrelsen

Ordförande: Henrik Jonsson
Ledamot/Vice ordförande: Robert Jakobsson
Ledamot/sekreterare: Martin Gustafsson
Ledamot: Anna Larsson
Ledamot: Linda Askstrand
Ledamot: André Vestlund
Ledamot: Robert Jakobsson
Ledamot: Daniel Reuterwall
Suppleant: Camilla Ekbom
Suppleant: Tinette Lüppert

Valberedning

Kristoffer Askstrand (ordförande)
Kim Sköld
Helena Östberg

Grupper och kontaktpersoner

Ekonomi
Revisor: Vakant
Kassör: Johan Holmgren (adjungerad ledamot)
Tävlingsgruppen
Styrelsen
Bangruppen
Henrik Jonsson är ansvarig för bangruppen.
Serielaget
Henrik Jonsson och Emma Nyholm
Tränargruppen
Kristoffer Askstrand och Martin Gustafsson
Endurogruppen
Tomas Eklund
Martin Gustafsson
Sponsoransvarig
Johan Holmgren
Kiosk/städning
Vakant
Miljöombud
Jan-Erik Eriksson

Adresser och uppgifter

Föreningsnummer: 31324-27
Bankgiro: 5111-1185
Organisationsnummer: 873202-1590

Faktura adress

Kils MK MC C/O Henrik Jonsson, Dyvelstensvägen 13
66730 Forshaga

Miljöpolicy

Miljöarbetet bedrivas i enlighet med Kommunens & Svemos riktlinjer för miljöpolicy.
Vi informerar medlemmarna om vilken policy klubben bedriver så att medlemmarna får vetskap om hur de skall förfara sig när de besöker anläggningen.
Verksamheten bedrivas på ett sådant sätt så att natur och omgivning inte störs mer än nödvändigt.
Verksamheten bedrivas så att medlemmar och besökare som besöker anläggningen får ett positivt intryck av motorsporten som bedrivs på anläggningen.
När beslut fattas skall det alltid vägas in hur detta påverkar miljön.
Klubben skall aktivt arbeta för att samtliga restprodukter från anläggningen tas tillvara på bästa möjliga vis.

Stadgar

Scroll to top